Lees verder

Op initiatief van Kennisinstituut van Medisch Specialisten is in januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters. Meer informatie over deze werkwijze kunt u hier vinden.

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster neuromusculaire aandoeningen.

De NVLF is op zoek naar een logopedist voor de clusterexpertisegroep Neuromusculaire aandoeningen.

Leden van de clusterexpertisegroep:

• Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar; voor patiëntvertegenwoordigers kan maatwerk nodig zijn (er dienen hierover aparte afspraken gemaakt te worden);

• Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt;

• Zijn beschikbaar voor twee (fysieke) vergaderingen per jaar (of minder in het geval van de clusterexpertisegroep), met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen;

• Zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt. Patiëntenvertegenwoordigers kunnen hiervoor een training bij PGO-support volgen;

• Borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban.

Gezochte competenties van de clusterexpertisegroep

Bij het samenstellen van de clusterstuurgroep zijn wij op zoek naar mensen die bij voorkeur de volgende competenties hebben:

• Inhoudelijke of ervaringsdeskundige expertise met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster, ofwel bereidheid tijd en moeite te steken in het op peil brengen en houden van deze expertise (natuurlijke nieuwsgierigheid) ten aanzien van het onderwerp van de richtlijn(en) en modules binnen het cluster;

• Zorgdragen voor draagvlak binnen de eigen WV ten aanzien van de geleverde expertise, zo nodig via gebruikmaken van bijvoorbeeld themagroepen of special interest groepen binnen de eigen WV;

• Een teamspeler zijn die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen binnen een conceptmodule en die bereid is om die ook toe te lichten.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 29 augustus bij Bianca van den Heuvel via logopedie@nvlf.nl.