Log in

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters, is cluster Intensive Care (IC).

De NVLF is op zoek naar een logopedist voor de clusterexpertisegroep Intensive Care (IC)


Leden van de clusterexpertisegroep:

  • Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO
    • Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar;
    • Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt;
    • Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO