Log in

Op initiatief van Kennisinstituut van Medisch Specialisten is in januari 2020 gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project.
Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster bewegingsstoornissen.
Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen: Loopvaardigheid Spina Bifida, Develomental Coordination Disorder (DCD), Niet-acute cerebellaire ataxie en Spastische cerebrale parese bij kinderen.

De NVLF zoekt één lid om te participeren in de clusterexpertisegroep bewegingsstoornissen.
Leden van de clusterexpertisegroep:
• Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar.
• Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt.
• Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen
• Zijn beschikbaar voor twee of minder (fysieke) vergaderingen per jaar met daarnaast