Log in

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) is er reeds gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument ‘Slikproblemen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van langdurige zorg’. SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Een belangrijke taak van SKILZ is het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. SKILZ en haar activiteiten worden gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de algemene populatie wordt de definitie ‘dysfagie’ of ‘orofaryngeale dysfagie’ vaak gebruikt bij slikproblemen en slikklachten. Er bestaat reeds een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) over orofaryngeale dysfagie (2017). In de verstandelijk gehandicaptensector is behoefte aan (meer) doelgroep-specifiek advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slikproblemen in