Log in

Voor het project ‘Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ wordt een projectgroep ingesteld.

De kerntaken van de projectgroep zijn o.a.:
• het voeren van regie over wie worden uitgenodigd voor interviews;
• het aanreiken van literatuur/bronnen;
• het interpreteren van de resultaten;
• en het vertalen hiervan in de handreiking.

De projectgroep voert tevens de redactie over de handreiking, waarbij de onderzoeker met de projectleider en projectcoördinator de teksten voorbereiden.
De projectgroep wordt strategisch ondersteund door de stuurgroep van het KNCN en administratief door het bureau van het KNCN.

Indeling projectgroep
De projectgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk aan te wijzen voorzitter. De projectgroep bestaat uit 6 leden (1 ervaringsdeskundige, 4 vertegenwoordigers beroepsverenigingen, 1 onafhankelijk voorzitter). Daarnaast worden uitgenodigd: projectleider, onderzoeker(s), en projectcoördinator.

Looptijd en aanwezigheid deelname
Gedurende de looptijd van het project (16 maanden) zal de projectgroep zo’n 8 keer bij elkaar komen (virtueel en/of fysiek). Per lid is rekening gehouden met een belasting van in totaal 34