Lees verder

Voor het project ‘Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ wordt een projectgroep ingesteld.

De kerntaken van de projectgroep zijn o.a.:
• het voeren van regie over wie worden uitgenodigd voor interviews;
• het aanreiken van literatuur/bronnen;
• het interpreteren van de resultaten;
• en het vertalen hiervan in de handreiking.

De projectgroep voert tevens de redactie over de handreiking, waarbij de onderzoeker met de projectleider en projectcoördinator de teksten voorbereiden.
De projectgroep wordt strategisch ondersteund door de stuurgroep van het KNCN en administratief door het bureau van het KNCN.

Indeling projectgroep
De projectgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk aan te wijzen voorzitter. De projectgroep bestaat uit 6 leden (1 ervaringsdeskundige, 4 vertegenwoordigers beroepsverenigingen, 1 onafhankelijk voorzitter). Daarnaast worden uitgenodigd: projectleider, onderzoeker(s), en projectcoördinator.

Looptijd en aanwezigheid deelname
Gedurende de looptijd van het project (16 maanden) zal de projectgroep zo’n 8 keer bij elkaar komen (virtueel en/of fysiek). Per lid is rekening gehouden met een belasting van in totaal 34 uur (all-in uurvergoeding €100), inclusief voorbereidingstijd en overlegtijd.
Ieder van de beroepsverenigingen wordt verzocht om een lid voor de projectgroep te selecteren.
Leden worden verwacht bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn, mits sprake is van onvoorziene omstandigheden. Mocht hiervan onverhoopt sprake zijn, dan zorgen projectgroep-lid en/of stuurgroep-lid tijdig voor geschikte vervanging. Dit dient te gebeuren in nauw overleg met de projectleider en de voorzitter van de projectgroep.

Competenties deelnemer
• het goed op de hoogte zijn van bronnen (o.a. literatuur en experts) die nodig zijn voor het
beantwoorden van tenminste twee van de uitgangsvragen van de handreiking;
• het geven van advies aan de onderzoeker(s) en projectleider bij het verzamelen van data;
• het geven van advies aan de onderzoeker(s) en projectleider bij het interpreteren van de
onderzoeksresultaten;
• het objectief trekken van inhoudelijke conclusies en doen van aanbevelingen op basis van de onderzoeksresultaten;
• het voeren van de redactie ten aanzien van de handreiking;
• het beschikken over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk;
• het beschikken over ruime ervaring met interdisciplinair samenwerken;
• het beschikken over ruime ervaring met projectmatig werken, inclusief het werken met
deadlines;
• in het bezit zijn van een lidmaatschap van een van de beroepsverenigingen (Ergotherapie
Nederland, KNGF, NVLF, VRA).

Heb jij interesse? Stuur dan een bericht naar logopedie@nvlf.nl o.v.v. Deelname project ‘Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’