Log in
Tijdens de toelichting op de uitkomsten van het kostenonderzoek op 24 maart lieten we al weten dat de NVLF een werkgroep gaat formeren, die zich de komende drie maanden gaat buigen over praktische voorstellen, waarmee de productiviteit verhoogd kan worden en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd.

De groep zal bestaan uit zes leden en een projectleider (dat is Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF). We streven naar een representatieve samenstelling van praktijkhouders, zoals solopraktijkhouders en praktijkhouders met meerdere medewerkers. Tevens praktijkhouders die ‘het reeds voor elkaar hebben’ wat betreft bedrijfsvoering en praktijkhouders die hier nog mee worstelen. Er wordt gerapporteerd aan het bestuur.

Het is de bedoeling dat de werkgroep komende maanden zes keer bij elkaar komt (om de 2 weken), in deze periode gebeurt dat uiteraard digitaal. Per bijeenkomst die je bijwoont krijg je een vergoeding van 100 euro.

Interesse?
Heb jij ideeën over het verhogen van productiviteit en het optimaliseren van de bedrijfsvoering door logopedisten? Die horen we graag, dus meld je dan vóór vrijdag 3 april 12.00 uur (met motivatie) aan bij Boudewijn de Ridder, b.deridder@nvlf.nl (06-45.182.852).

Bij meer dan zes aanmeldingen wordt geselecteerd op motivatie en soort praktijk.