Log in
Om bestaande en aangepaste functionaliteiten in de EPD-software te beoordelen en nieuwe functionaliteiten te bedenken, gaat de NVLF een focusgroep faciliteren. Interesse om deel te nemen? Lees hier hoe je je aan kunt melden.
Redactie

We zoeken per softwarepakket  twee logopedisten. Met hulp van deze focusgroep willen we het  gebruik van de software optimaliseren om zo administratieve lasten te verlagen. Het eerste project waar de groep zich over zal buigen is de beoordeling van de aanpassingen in de EPD software, die zijn gedaan naar aanleiding van de herziene richtlijn dossiervorming.

Interesse in deelname aan de focusgroep?

Meld je vóór donderdag  31 oktober aan door een mail te sturen naar Boudewijn de Ridder: b.deridder@nvlf.nl. Vermeld in je e-mail de volgende informatie:

– naam;
– lidnummer;
– telefoonnummer;
– welk EPD-softwarepakket je gebruikt;
– hoe lang je dit pakket al gebruikt;
– ben je nu of in het verleden betrokken geweest bij gebruikersgroepen, focusgroepen, etc;
– jouw motivatie om deel te nemen aan de gebruikersgroep.

Schrappen en verbeteren

Het opzetten van deze focusgroep voor EPD software  is een van de wensen die