Log in

Meer zorgverleners kijken positief aan tegen de mogelijkheden van digitale zorg (e-health). Dat blijkt uit de jaarlijkse E-healthmonitor van het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL). De monitor laat ook zien dat meer zorgverleners gebruikmaakten van digitale middelen dan in 2021. Lees het hele bericht hier: Meer zorgverleners zien meerwaarde van digitale zorg | Nivel

De NVLF is benieuwd naar het gebruik van e-health binnen de logopedie. We zijn specifiek op zoek naar goede voorbeelden en geleerde lessen om breder te delen, zodat we onze ambities <Ambities NVLF 2021-2027 – NVLF> komend jaar met elkaar weer een stap verder kunnen brengen. Zoals ambitie 1: in 2027