Lees verder

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de bestaande richtlijn Mondproblemen te herzien. Hiervoor wordt een richtlijnwerkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg.

Wat wordt er van je verwacht?

Er wordt verwacht dat werkgroepleden zich actief inzetten om de opdracht van de richtlijnwerkgroep te realiseren aan de hand van de vastgestelde kaders (zoals tijdpad, werkwijze en budget).

Tijdsinvestering

IKNL werkt gemiddeld zo’n 18 maanden aan een richtlijn, afhankelijk van de grootte ervan. Een werkgroeplid moet rekening houden met een totale tijdsinvestering van gemiddeld 50 uur:

– Voorbereidingsfase: 3 uur

– Bijwonen en voorbereiden van vier vergaderingen: 16 uur

– Bijwonen en voorbereiden van heidag: 8 uur

– Bijdragen aan richtlijnteksten: 20 uur

– Bijdragen aan lancering en verspreiding: 2 uur


IKNL begeleidt het proces, zodat werkgroepleden zich helemaal op de inhoud kunt richten. Als

tegemoetkoming voor de tijdsinvestering bieden zij vacatiegeld per bijgewoonde

werkgroepbijeenkomst van €107,- per uur en een reiskostenvergoeding.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 23 september 2022 bij Bianca van den Heuvel, b.vandenheuvel@nvlf.nl.