Log in

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de bestaande richtlijn Mondproblemen te herzien. Hiervoor wordt een richtlijnwerkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg.

Wat wordt er van je verwacht?

Er wordt verwacht dat werkgroepleden zich actief inzetten om de opdracht van de richtlijnwerkgroep te realiseren aan de hand van de vastgestelde kaders (zoals tijdpad, werkwijze en budget).

Tijdsinvestering

IKNL werkt gemiddeld zo’n 18 maanden aan een richtlijn, afhankelijk van de grootte ervan. Een werkgroeplid moet rekening houden met een totale tijdsinvestering van gemiddeld 50 uur:

– Voorbereidingsfase: 3 uur