Lees verder

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 0 tot 4 jaar. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Het doel van de richtlijn is het beschrijven van Hoorzorg aan langdurige en blijvend slechthorende kinderen van 0-4 jaar zoals deze door een multidisciplinair team vanuit een audiologisch centrum geboden wordt.

Wat wordt er van je verwacht?
Van leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door:

  • het voorbereiden en bijwonen van klankbordgroepbijeenkomsten;
  • het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten;
  • het schrijven van conceptteksten met andere klankbordgroepleden;
  • namens de NVLF verantwoordelijkheid dragen voor terugkoppeling naar de achterban;
  • het bewaken van de balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid;
  • bereid zijn te werken in een digitale projectomgeving;
  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen.

Klankbordgroepleden krijgen een vacatievergoeding en (indien een fysieke vergadering gepland
is) reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. De looptijd van de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument is 24 maanden.
De invitational conference vindt plaats op 15 maart 2022 van 16:00 tot 18:00 uur in Utrecht. Alternatief is een online Zoom-meeting.

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 1 februari 2022 bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij Jeanine Willekens-brink, j.brink@nvlf.nl.