Log in

Op initiatief van TNO wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn Mondzorg voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit TNO.

Het doel van dit project is het bevorderen van de mondgezondheid van 0-18 jarigen door:

  1. Twee nieuwe richtlijnmodules voor JGZ professionals rondom het thema mondzorg te ontwikkelen. 
  2. De samenwerking tussen JGZ professionals en mondzorgverleners te versterken.

Voor de klankbordgroep zoeken we één logopedist die deel wil nemen aan de klankbordgroep.

Wat wordt er van je verwacht?