Lees verder

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) is in september gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument Mondzorg. Voor de werkgroep is men nu op zoek naar een deskundige logopedist!

Er bestaat reeds een richtlijn van Verenso voor mondzorg in verpleeghuizen (“Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen”). Echter is er geen recenter kwaliteitsinstrument dat
multidisciplinair is ontwikkeld en zich richt op zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking.
De richtlijn van Verenso kan als basis dienen voor het te ontwikkelen kwaliteitsinstrument. Dit kan wederom een richtlijn worden, maar bijvoorbeeld ook een handreiking of kwaliteitsstandaard. De werkgroep besluit wat voor type kwaliteitsinstrument het wordt.

Voor de werkgroep zoeken we één logopedist die deel wil nemen aan de werkgroep.

Wat wordt er van je verwacht?

Van leden van de werkgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door:
– het voorbereiden en bijwonen van 5 tot 8 werkgroepbijeenkomsten;
– het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten;
– het schrijven van conceptteksten met andere werkgroepleden;
– namens de vereniging verantwoordelijkheid dragen voor terugkoppeling naar de achterban;
– het bewaken van de balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid.


Werkgroepleden krijgen een vacatievergoeding en (indien een fysieke vergadering gepland
is) reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. De ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument duurt tot eind 2022.

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 10 januari 2022 bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl

Voor meer informatie kun je terecht bij Jeanine Willekens-brink, j.brink@nvlf.nl.

Ambities
De ontwikkeling van het kennisinstrument Mondzorg sluit aan op de ambitie dat in 2027 de logopedische zorg dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).. Lees meer over deze ambitie. En op de ambitie dat er in 2027 meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar is door vermindering van de administratieve lasten. Lees meer over deze ambitie.