Log in

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) is in september gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument Mondzorg. Voor de werkgroep is men nu op zoek naar een deskundige logopedist!

Er bestaat reeds een richtlijn van Verenso voor mondzorg in verpleeghuizen (“Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen”). Echter is er geen recenter kwaliteitsinstrument dat
multidisciplinair is ontwikkeld en zich richt op zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking.
De richtlijn van Verenso kan als basis dienen voor het te ontwikkelen kwaliteitsinstrument. Dit kan wederom een richtlijn worden, maar bijvoorbeeld ook een handreiking of kwaliteitsstandaard. De werkgroep besluit wat voor type kwaliteitsinstrument het wordt.

Voor de werkgroep zoeken we één logopedist die deel wil nemen aan de werkgroep.

Wat