Lees verder

Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren hervormd. Over hoe het nieuwe stelsel er precies uit komt te zien maken de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) de komende tijd belangrijke beslissingen. FBZ praat daar ook over mee met betrekking tot het pensioenfonds PFZW en kan daarbij wel input gebruiken vanuit de verschillende beroepsverenigingen. Daarom zoekt FBZ zorgprofessionals, waaronder logopedisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, die in een klankbordgroep graag willen meepraten en -denken over pensioen.  
 
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die – zolang je werkt – grote invloed heeft op jouw netto inkomen en na je pensioendatum bepaalt hoeveel geld je hebt om van te leven. Het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel brengen veel veranderingen met zich mee. Zo is het de bedoeling dat het stelsel transparanter wordt (het wordt inzichtelijker wat er tot nu toe is opgebouwd) maar ook beweeglijker (het pensioen stijgt sneller als het economisch beter gaat, en daalt sneller als het economisch minder gaat). Deze nieuwe pensioenwet gaat naar verwachting in 2023 in. Voordat deze nieuwe wet ingaat, moeten vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen – waaronder PFZW – nog heel veel keuzes maken over de nieuwe pensioenregeling. Die voorbereidingen lopen nu. 
   
Klankbordgroep pensioen  
FBZ zit bij pensioenfonds PFZW in de commissie arbeidsvoorwaarden pensioen (CAP) aan tafel om beslissingen te maken die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgprofessionals die zi vertegenwoordigen. Uiteindelijk leggen zij de keuzes die de CAP maakt in een transitieplan voor aan de achterban van FBZ. Om de richting zo goed mogelijk te maken, start FBZ speciaal voor het thema pensioen een klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep is het aan jou de taak om mee te denken over deze transitie ten behoeve van uw beroepsgroep en sector. Dit gebeurt via (digitale) bijeenkomsten. FBZ houdt de leden van de klankbordgroep bovendien goed op de hoogte van ontwikkelingen via de e-mail of een whatsapp-groep. Het streven is om de klankbordgroep in december te laten starten. 
 
Belangstelling? 
Voor aanmelden of meer informatie kun je via deze link of bureau@fbz.nl contact opnemen José Klerks, pensioendeskundige bij FBZ.  

Ambitie 
De NVLF streeft ernaar dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden. Een goede pensioenregeling is één van deze arbeidsvoorwaarden. 
 
Over FBZ 
De NVLF is aangesloten bij de werknemersorganisatie FBZ. Deze vakbond zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor een brede groep professionals, waaronder logopedisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Mede namens de NVLF onderhandelt FBZ over cao’s en overlegt met werkgevers als er een fusie of reorganisatie is. Bekijk hier wat FBZ voor je kan betekenen.