Log in

Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren hervormd. Over hoe het nieuwe stelsel er precies uit komt te zien maken de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) de komende tijd belangrijke beslissingen. FBZ praat daar ook over mee met betrekking tot het pensioenfonds PFZW en kan daarbij wel input gebruiken vanuit de verschillende beroepsverenigingen. Daarom zoekt FBZ zorgprofessionals, waaronder logopedisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, die in een klankbordgroep graag willen meepraten en -denken over pensioen.  
 
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die – zolang je werkt – grote invloed heeft op jouw netto inkomen en na je pensioendatum bepaalt hoeveel geld je hebt om van te leven. Het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel brengen veel veranderingen met zich mee. Zo is het de bedoeling dat het stelsel transparanter wordt (het wordt inzichtelijker wat er tot nu toe is opgebouwd) maar ook beweeglijker (