Log in

FBZ heeft een zetel in de ledenraad van PGGM&Co en deze is per 1 december 2022 vacant. FBZ zoekt nu een zorgprofessional die deze zetel wil. PGGM is de uitvoeringsorganisatie voor het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en kent daarnaast een ledenvereniging PGGM&Co. Deze laatste houdt zich bezig met de huidige en toekomstige gezondheid van zorgprofessionals op drie gebieden: fysiek, psychisch en financieel.

PGGM&Co adviseert PGGM om onder andere programma’s of producten te ontwikkelen. Ook speelt de ledenraad een belangrijke rol in het voeling houden met de werkvloer voor PGGM: wat speelt er en hoe staan de zorgprofessionals er voor. Tot nu toe werd de zetel bij PGGM&Co ingevuld door iemand vanuit het bureau van FBZ.

Omdat de gesprekken in de ledenraad vaak gaan over de praktijk op de werkvloer en de behoeften die daar leven, wil FBZ echter graag een zorgprofessional voor deze