Lees verder

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument ‘Slikproblemen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van langdurige zorg’.

In de verstandelijk gehandicaptensector is behoefte aan een doelgroep-specifiek advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slikproblemen in kaart te brengen en verhelpen. Naast dysfagie is hierbij ook aandacht voor de volle breedte van problemen tijdens voedings-gerelateerde activiteiten. Het is op dit moment onbekend
of er in de langdurige zorg voor ouderen ook knelpunten liggen op dit gebied, maar verwacht wordt van wel. Een knelpuntenanalyse zal dit uitwijzen.

Voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument zoeken we twee logopedisten die deel willen nemen aan de werkgroep.

Van leden van de werkgroep wordt verwacht dat zij een constructieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het kwaliteitsinstrument door het:
• voorbereiden en bijwonen van 5-7 werkgroepbijeenkomsten
• inbrengen van eigen expertise en van expertise en standpunten vanuit de
vereniging/organisatie
• zorg dragen voor afstemming met de eigen vereniging/organisatie m.b.t. tot de
inbreng en de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument
• kritisch lezen en bediscussiëren van (overzichten van) literatuur en
conceptteksten
• (mee)schrijven aan uitgangsvragen, literatuurconclusies, overwegingen,
aanbevelingen en het verwerken van opgehaald commentaar
• (mede) onder de aandacht brengen van het definitieve kwaliteitsinstrument

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 5 november bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl

Voor meer informatie kun je terecht bij Jeanine Willekens-brink, j.brink@nvlf.nl.