Log in

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument ‘Slikproblemen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van langdurige zorg’.

In de verstandelijk gehandicaptensector is behoefte aan een doelgroep-specifiek advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slikproblemen in kaart te brengen en verhelpen. Naast dysfagie is hierbij ook aandacht voor de volle breedte van problemen tijdens voedings-gerelateerde activiteiten. Het is op dit moment onbekend
of er in de langdurige zorg voor ouderen ook knelpunten liggen op dit gebied, maar verwacht wordt van wel. Een knelpuntenanalyse zal dit uitwijzen.

Voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument zoeken we twee logopedisten die deel willen nemen aan de werkgroep.

Van leden van