Log in
Voor de ontwikkeling van het Position Statement over de positie van de logopedist werkzaam met tracheacanulepatiënten is de NVLF op zoek naar vijf logopedisten die deel willen nemen aan de werkgroep.

Aanleiding
Van 2015 tot 2020 heeft de afdeling logopedie van het Radboudumc , onder leiding van Hanneke Kalf en Irma Adbegovic, vragenlijstonderzoek gedaan naar de consensus in de huidige scope of practice (werkwijze, rol en betrokkenheid) van logopedisten die werken met tracheacanulepatiënten in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. In 2020 is het onderzoek herhaald om te kunnen volgen of er ontwikkelingen  te zien zijn en welke  verbeterpunten te identificeren zijn in het logopedisch handelen bij deze patiëntengroep. Alle resultaten zijn online gepubliceerd en te lezen via deze link.

Naar een position statement

In samenwerking met Hanneke Kalf en Irma Adbegovic gaat de NVLF in april van start met het schrijven van een