Lees verder
Voor de ontwikkeling van het Position Statement over de positie van de logopedist werkzaam met tracheacanulepatiënten is de NVLF op zoek naar vijf logopedisten die deel willen nemen aan de werkgroep.

Aanleiding
Van 2015 tot 2020 heeft de afdeling logopedie van het Radboudumc , onder leiding van Hanneke Kalf en Irma Adbegovic, vragenlijstonderzoek gedaan naar de consensus in de huidige scope of practice (werkwijze, rol en betrokkenheid) van logopedisten die werken met tracheacanulepatiënten in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. In 2020 is het onderzoek herhaald om te kunnen volgen of er ontwikkelingen  te zien zijn en welke  verbeterpunten te identificeren zijn in het logopedisch handelen bij deze patiëntengroep. Alle resultaten zijn online gepubliceerd en te lezen via deze link.

Naar een position statement

In samenwerking met Hanneke Kalf en Irma Adbegovic gaat de NVLF in april van start met het schrijven van een nationaal Position Statement over de positie van de logopedist werkzaam met tracheacanulepatiënten. Met dit Position Statement beoogt de NVLF een grotere betrokkenheid, uniforme consultatie en sterkere positie van logopedisten te bewerkstelligen. In het Position Statement worden de rol en verantwoordelijkheden van de logopedist bij volwassen tracheacanulepatiënten beschreven op basis van drie bronnen: (1) vergelijkbare documenten van zusterverenigingen in Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en het Verenigd Koninkrijk, (2) de onderzoeksresultaten in Nederland die nu online beschikbaar zijn en (3) de expertise van klinisch logopedisten die al langere tijd werken met deze patiëntengroep.

Gezocht
Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen, maar we zijn nog op zoek naar 2 logopedisten die werken in een verpleeghuis en/of een verpleeghuis met centrum voor thuisbeademing die deel willen nemen aan de werkgroep.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • Werkzaam in:
    • een verpleeghuis,
    • een verpleeghuis met centrum voor thuisbeademing

Uit elke setting wordt één logopedist gezocht.

  • Voldoende ervaring in het werken met tracheacanulepatiënten.  
  • Het kunnen bijwonen van (alle) online werkgroepbijeenkomsten op: 5 april, 19 april, 10  mei, 31 mei (en evt. 28 juni) van 18:30 tot 20:00.
  • Kritisch lezen en bediscussiëren van conceptteksten geschreven door de projectgroep
  • NVLF-lidmaatschap

De werkgroep bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. Er is een vergoeding beschikbaar conform de nota onkostenvergoedingen NVLF.

Het is de bedoeling dat het conceptdocument in juni klaar is.

Daarna krijgen alle NVLF-leden de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie tot en met augustus.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vóór 1 april 2022 aan bij Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl