Log in

Op initiatief van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is in januari 2020 gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters.

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster cerebrovasculaire ziekte, met daarbinnen de richtlijnen Herseninfarct en Hersenbloeding, Subarachnoide Bloeding (SAB) en Behandeling niet-gerupteerd aneurysma.

De NVLF zoekt één lid om te participeren in de clusterexpertisegroep  Cerebrovasculaire ziekte. Leden van de clusterexpertisegroep:

    <