Log in
In de sociale media circuleren klachten over veel te bureaucratische regels met betrekking tot het verkrijgen van punten bij kringbijeenkomsten. Een logopedist heeft zijn kritiek op Facebook gezet waarop uit alle delen van het land reacties zijn gekomen. Uit die reacties maakt de NVLF op dat nog niet iedereen op de hoogte is van veranderingen die vorig jaar zijn doorgevoerd.
Redactie

In de eerste plaats levert het lidmaatschap van een kring automatisch twee punten op. Dat geldt ook voor het lidmaatschap van de NVLF. Een inschrijving is dus voldoende om voor deze vier punten in aanmerking te komen.
Vergeleken met het verleden hebben kringen meer keuzevrijheid gekregen bij het samenstellen van het programma. De toekenning van punten kan gekoppeld worden aan de tijd en energie die wordt gestoken in het kringlidmaatschap. Kringen zijn ook vrijer geworden in de activiteit intercollegiaal overleg. Je kunt ervoor kiezen om al dan niet accreditatie aan te vragen voor intercollegiaal overleg. Als je geen accreditatie aanvraagt is een jaarplan bijvoorbeeld niet verplicht. In de Handleiding NVLF-kwaliteitskring staan de mogelijkheden van activiteiten in de kring toegelicht.

Hulpmiddel

Via de sociale media zet een aantal logopedisten zich af tegen de formats verbetermethodieken voor intercollegiaal overleg in de kring