Log in

In het uitgebreide onderzoeksrapport ‘Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ lees je de resultaten die het Verwey-Jonker Instituut onderzocht heeft.

Door het uitgebreide onderzoek is er meer duidelijk geworden over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. Er is al enige verbetering zichtbaar, maar er is nog geen eenvoudige oplossing om passende hulp aan al deze gezinnen te bieden.

Augeo Foundation, biedt een online gesprekshandreiking, die helpt je verdere stappen te nemen. Het is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met de praktische handreiking kun je op een constructieve wijze met elkaar verder spreken over de onderzoeksresultaten.

Hoe ziet die handreiking eruit?
Deze gesprekshandreiking focust op