Log in

De NVLF sprak op 9 juni met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de website ‘helpdehuisartsverzuipt’ in het kader van Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Een terugkerend onderwerp tijdens deze bijeenkomst, was de communicatie tussen de huisarts en de logopedist.

Uit het gesprek bleek onder meer dat korte lijntjes tussen de huisarts en logopedist essentieel blijken. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat als uit de DTL screening blijkt dat de logopedist niet meteen kan starten met de behandeling, de huisarts graag een direct bericht van de logopedist ontvangt. Een kort bericht volgens een vast sjabloon, gestuurd via Zorgdomein of Zorgmail ter kennisgeving is voldoende. In de trant van: “cliënt XX is bij ons geweest, er is sprake van een rode vlag, graag uitsluiten XX, logopedische therapie kan worden ingezet indien dat geïndiceerd is. Dus stuur geen cliënten terug naar de huisarts