Log in
Woensdag 25 september kwamen zo’n 20 auditoren samen voor de zogenaamde kalibratiebijeenkomst, een bijeenkomst voor auditoren die jaarlijks wordt georganiseerd door de NVLF en auditbureaus HCA en Kiwa. De auditoren zijn onder andere geïnformeerd over de nieuwe Kwaliteitscyclus Logopedie.
Redactie

De auditoren hebben de opvolger van de Kwaliteitstoets positief ontvangen. Een kleine greep uit de reacties:

“Fijn dat het minder tijd gaat kosten voor de praktijken.”

“Leuk, veel leerzamer, laagdrempelig, dialoog, coachend en niet toetsend.”

“Goed dat de kwaliteitscyclus aansluit op landelijke trends en dat ervaringsdeskundige logopedisten en auditees mee hebben gewerkt aan de totstandkoming.”

In het verlengde van de nieuwe Kwaliteitscyclus werd ook het nieuwe functieprofiel voor de auditor besproken. Bij de cyclus wordt een andere rol van de auditor verwacht. Een auditor zal vooral een coachende rol gaan vervullen. Auditoren die hier belangstelling voor hebben moeten opnieuw benoemd worden door de auditbureaus en worden geschoold voor deze nieuwe rol.

Na de toelichting over de kwaliteitscyclus vond het kalibreren plaats: de auditoren bespreken in groepen verschillende casuïstiek met elkaar om er voor te zorgen dat alle auditoren op uniforme wijze kunnen toetsen en met één maat meten.