Log in
De zorgverzekeraars hebben op dit moment nog geen definitief besluit genomen over het verlengen van de tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie. Op korte termijn zullen zij hun besluit kenbaar maken.

Het streven is dat alle zorgverzekeraars hetzelfde beleid hanteren. Op dit moment zijn zij bezig met de interne afstemming van hun beleid.
De aangepaste tarieven gelden voor alle zorgverzekeraars (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020.

De NVLF pleit voor een verlenging van de ‘corona-prestaties’ zodat het bieden van telelogpedie tot de mogelijkheden blijft behoren.

Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.