Lees verder

FBZ, de werknemersorganisatie waarbij de NVLF is aangesloten, behartigt de belangen van NVLF-leden aan diverse cao-tafels, waaronder de Cao UMC. Voor deze cao bestaat een klankbordgroep, waarin zorgprofessionals deelnemen om mee te denken over het cao-traject.
Werk je in een umc en wil je hier graag aan meewerken? Meld je dan aan voor de klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van FBZ-verenigingen of leden van verenigingen die bij FBZ zijn aangesloten. Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen speelt de klankbordgroep voor de Cao UMC een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat.

Wil je graag nauw betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen en hier rechtstreeks invloed op uit te oefenen? Meld je dan namens de NVLF aan voor de klankbordgroep via bureau@fbz.nl. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is, mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao UMC zijn in november gestart. Op dit moment liggen de onderhandelingen stil omdat de NFU, die namens umc’s onderhandelt, eerst de komst van een nieuw kabinet en het advies van de SER-commissie Werken in de zorg wil afwachten. In april komt de klankbordgroep bijeen om de ontstane situatie te bespreken.