Log in

Als paramedische sector willen we af van de hoge administratieve lasten, van ontbrekende informatie en van dubbel werk. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we met jullie toewerken naar een goede aanpak richting vlotte en veilige gegevensuitwisseling. Onze cliënten hebben daar ook groot belang bij.

Wie doen hieraan mee?
Het project ‘Versnelling gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg’ is onderdeel van de afspraken uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Hierin hebben de brancheorganisaties van de paramedici (KNGF, SKF, EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM) samen met ZN, PF en VWS, afspraken gemaakt over het stimuleren van gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg. Het gaat dus om betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en fysiotherapeuten; en ook met cliënten.

Aanleiding