Log in

Er komt geen uitzondering voor de zorg op de renseigneringsverplichting, waarbij opdrachtgevers gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst over betalingen aan derden waarover geen btw is betaald. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft dat, mede namens VWS-minister Helder (Ontregel de zorg), laten weten in een brief aan de LHV en de andere medeondertekenaars. De NVLF was namens PPN ook medeondertekenaar van de brief.

In de brief verwijst de staatssecretaris onder andere naar het feit dat er contacten zijn tussen de zorgcoalitie en de Belastingdienst. De Belastingdienst is echter slechts uitvoerder en kan alleen ruimte bieden in hoe zij omgaan met uitstelverzoeken, zij zijn niet in de positie om wetgeving te wijzigen. Daarom hadden we ons juist op de bewindspersoon gericht. Daarnaast hebben