Log in
Vanaf nu is het mogelijk kringmutaties door te geven via Mijn NVLF. Dus treed je toe tot een nieuwe kwaliteitskring of wil je je juist afmelden? Dan kan je dat nu snel en gemakkelijk doen door in te loggen bij Mijn NVLF.

Als je bent ingelogd bij Mijn NVLF, ga je vervolgens naar ‘Mijn voorkeuren’. In de linker kolom vind je vervolgens onder ‘Mijn Kwaliteitskringen/werkgroepen’ een overzicht van de kwaliteitskringen (en werkgroepen) waaraan je deelneemt. Wil je je afmelden als deelnemer van de kring/werkgroep klik dan op de desbetreffende kring. Op de pagina die hierna komt kun je je afmelden. Het verwerken van de mutatie is na 1 uur zichtbaar.

Aanmelden kwaliteitskringen
Onder het overzicht van jouw kwaliteitskringen vind je de mogelijkheid om je aan te melden voor kringen. Kies uit de lijst een kwaliteitskring om je aan te melden. Klik op de kwaliteitskring om de pagina te openen waarop je kunt aangeven per wanneer je deelneemt aan de kring. Let op: dit kan alleen wanneer de kwaliteitskringbegeleider hiervan op de hoogte is. Het verwerken van de mutatie is na 1 uur zichtbaar.