Log in
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om te reageren op hun openbare consultatie over een sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz.

Hiermee kunnen afspraken worden gemaakt over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. De NZa verwacht dat dit kan bijdragen aan meer passende zorg voor patiënten. Reageren kan tot en met 31 mei 2021,

De NVLF zal reageren, maar ook individuele zorgaanbieders kunnen de vragenlijst invullen.
Klik hier om meteen naar de vragenlijst te gaan.

Meer ruimte voor samenwerken tussen sectoren en domeinen
Met de sectoroverstijgende betaaltitel biedt de NZa partijen óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) en óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. Daarnaast geeft het zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren meer flexibiliteit en initiatief, wat naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt. De NZa denkt dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over