Lees verder
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om te reageren op hun openbare consultatie over een sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz.

Hiermee kunnen afspraken worden gemaakt over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. De NZa verwacht dat dit kan bijdragen aan meer passende zorg voor patiënten. Reageren kan tot en met 31 mei 2021,

De NVLF zal reageren, maar ook individuele zorgaanbieders kunnen de vragenlijst invullen.
Klik hier om meteen naar de vragenlijst te gaan.

Meer ruimte voor samenwerken tussen sectoren en domeinen
Met de sectoroverstijgende betaaltitel biedt de NZa partijen óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) en óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. Daarnaast geeft het zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren meer flexibiliteit en initiatief, wat naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt. De NZa denkt dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over de lijnen en schotten heen te organiseren en te betalen. Meer informatie over het voorstel vind je in de informatiekaart ‘Sectoroverstijgende betaaltitel‘.

Sectoroverstijgende bekostiging in de praktijk
De NZa wil op basis van de uitkomsten van de consultatie het ministerie van VWS adviseren over een concreet voorstel om sectoroverstijgende bekostiging mogelijk te maken. Daarom horen zij graag hoe zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers denken over de invoering van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel. Ze nodigen ook branche- en beroepsorganisaties en zorgondernemers uit om te reageren. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. Ze horen graag uit de praktijk welke aanpassingen nodig zijn.

Extra optie naast de reguliere bekostiging
De NZa wil graag benadrukken dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor (regionaal) maatwerk naast de reguliere bekostiging. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat niet. Als partijen ervoor kiezen gebruik te maken van de aanvullende mogelijkheid, komt de mogelijkheid in plaats van de reguliere bekostiging. Enkele sectoren, zoals de huisartsenzorg,  fysiotherapie en medisch specialistische zorg, kennen inmiddels deze vrijheid om samen met de zorgverzekeraar een (facultatieve) maatwerkprestatie overeen te komen. Die mogelijkheid is in die gevallen nog wel beperkt tot één zorgsector maar heeft al wel geleid tot mooie initiatieven.

Met deze verkenning gaat de NZa daarin een stap verder, door ook de verbinding te maken tussen verschillende domeinen en/of zorgsectoren. De zorg voor een patiënt houdt namelijk niet op bij de grens van één sector of domein en vraagt om meer integrale zorg (en dus ook bekostiging). Zie voor meer informatie ook het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu‘.

Een ieder die werkzaam is in, of betrokken is bij de zorg wordt opgeroepen om te reageren op deze openbare consultatie. Jouw reactie is waardevolle input voor het advies van de NZa aan het ministerie van VWS.