Log in

De cao-partijen voor de Cao VVT gaan binnenkort met elkaar in overleg over extra loonafspraken en eventuele andere verbeteringen voor werknemers in de VVT. Dit betekent dat FBZ haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. De NVLF is bij FBZ aangesloten. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ daarom ook jou. Daarom kun jij onderwerpen aandragen voor de nieuwe cao. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in je arbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons voor 10 mei weten via dit formulier. Wij geven je punten vervolgens door aan FBZ, die op basis van alle input een inzet opstelt. De huidige onderhandelingen richten zich primair op de loonparagraaf.

Waarom cao-overleg?

De cao-partijen voor de Cao VVT zijn sinds eind vorig jaar in overleg om te