Log in
Het Lectoraat Logopedie aan de Hogeschool Utrecht is bezig met de ontwikkeling van een Handreiking Telelogopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Uit de praktijk blijkt namelijk dat veel logopedisten hebben moeten zoeken naar een manier om behandelingen digitaal te kunnen geven.

Om inzicht te krijgen in de ervaring met telelogopedie aan deze kinderen, vragen de onderzoekers logopedisten een vragenlijst in te vullen.

Er is de afgelopen maanden een schat van kennis en ervaring opgedaan in interactieve online behandeling. Het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie aan de Hogeschool Utrecht wil deze kennis verzamelen, aanvullen en gebruiken voor een Handreiking Telelogopedie, zodat alles wat je moet weten over online behandelen gebundeld is in één document.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Namens onderzoekers van het lectoraat Logopedie:participatie door communicatie,
Tjitske Bootsma, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits: Alvast bedankt!