Lees verder
In veel instellingen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de gehandicaptenzorg is het nog onvoldoende duidelijk wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Daarom is voor de VVT nu een stroomschema gemaakt en voor de gehandicaptenzorg is een richtlijn voor medewerkers opgesteld.

Beide documenten beschrijven situaties waarin persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen daadwerkelijk gebruikt moeten worden en situaties waarin de zorgprofessional zelf aangeeft dat het gewenst is om met beschermingsmiddelen te werken, ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is.

Werknemers moeten erop kunnen rekenen dat zij overeenkomstig de afspraken voor de VVT en de gehandicaptenzorg hun werk kunnen doen. Als dit niet het geval is omdat er onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, overlegt de medewerker met zijn/haar leidinggevende. Knelpunten kunnen jullie aan ons doorgeven.

Stroomschema VVT
Klik hier voor het stroomschema voor de VVT.
Dit stroomschema is opgesteld door de cao-partijen, waaronder FBZ. De NVLF is een van de verenigingen die deel uitmaken van FBZ.

Richtlijn voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg
Klik hier voor de Richtlijn voor medewerkers in de gehandicaptenzorg.
De richtlijn voor de gehandicaptenzorg hebben wij via de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ontvangen. Deze richtlijn is door de VGN, de Nederlandse Vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk vastgesteld.

De NVLF denkt dat beide documenten duidelijkheid bieden bij de vraag wanneer wel of geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Als er ondanks deze informatie nog onduidelijkheid is over hoe je in bepaalde situaties moet handelen, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl.