Lees verder
Donderdag 1 oktober heeft een overleg plaatsgevonden met de paramedische beroepsgroepen en het ministerie van VWS over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het gebruik van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes is tijdens dit overleg ook ter sprake gekomen.

Het OMT komt volgende week (week 41) met een uitwerking van het advies over het gebruik van PBM, waaronder het gebruik van mondkapjes in de zorg. Tot dat advies er is gelden de huidige richtlijn van het RIVM, zoals beschreven in het triage stappenplan. Mede op basis van het advies van het OMT wordt volgende week een nieuwe versie van het triage stappenplan gepubliceerd.

Logopedisten in de eerste lijn zijn zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. In de uitgangspunten van het RIVM voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis staat niet dat paramedici verplicht zijn PBM te gebruiken.

Extra alert
Naar aanleiding van de strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het belangrijk dat logopedisten extra alert zijn op de veiligheidsvoorschriften om besmetting te voorkomen.

Vanzelfsprekend blijven naast de stappen zoals beschreven in het triage stappenplan de standaard hygiëneregels van kracht:

 • Geen handen schudden;
 • Was je handen voor en na de afspraak;
 • Kom alleen (als dat mogelijk is);
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten;
 • Bij griep of andere luchtwegklachten blijf je thuis.

Mogelijke extra regels
Je kunt in jouw eigen praktijk en/of tijdens een huisbezoek extra regels instellen afhankelijk van jouw specifieke situatie. Te denken valt aan de onderstaande adviezen:

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen logopedist en/of de patiënt zoals een mondkapje;
 • Gebruik van een spatscherm;
 • Er mag maximaal één begeleider mee met het kind;
 • Ouder/begeleider verzoeken om een mondkapje te dragen in de behandelruimte;
 • Gebruik mondkapje tijdens het wachten in de wachtkamer;
 • Overweeg om een behandeling op afstand;
 • Ouder/begeleider mag niet in het pand wachten wanneer de ouder/begeleider niet bij de behandeling aanwezig is.

Voorbeeldtekst voor patiënten
Deze tekst kun je gebruiken om naar je patiënten te sturen of  op je website te plaatsen om hen op de hoogte te brengen van de hygiëneregels in de praktijk. Bij de handtekening kun je de afbeelding onderin het document gebruiken.