Log in
Donderdag 1 oktober heeft een overleg plaatsgevonden met de paramedische beroepsgroepen en het ministerie van VWS over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het gebruik van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes is tijdens dit overleg ook ter sprake gekomen.

Het OMT komt volgende week (week 41) met een uitwerking van het advies over het gebruik van PBM, waaronder het gebruik van mondkapjes in de zorg. Tot dat advies er is gelden de huidige richtlijn van het RIVM, zoals beschreven in het triage stappenplan. Mede op basis van het advies van het OMT wordt volgende week een nieuwe versie van het triage stappenplan gepubliceerd.

Logopedisten in de eerste lijn zijn zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. In de uitgangspunten van het RIVM voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis staat niet dat paramedici verplicht zijn PBM te gebruiken.

Extra alert
Naar aanleiding van de strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het belangrijk dat logopedisten extra alert zijn op de veiligheidsvoorschriften om besmetting te