Log in
Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) stopt met zijn huidige werkzaamheden, heeft hij kort geleden laten weten. Hij verlaat de Kamer. Rutte was specialist gezondheidszorg en degene binnen de VVD-fractie met wie de NVLF contact onderhield.
Redactie

Inmiddels is Hayke Veldman tot zijn opvolger benoemd als lid van de Vaste Kamercommissie VWS. In het kader van het onderhouden van de politieke contacten zal voorzitter Michel Dutrée hem binnenkort benaderen. De NVLF nodigt Kamerleden uit voor een nadere kennismaking met het vak door bijvoorbeeld het meelopen in een logopediepraktijk. Een aantal volksvertegenwoordigers heeft hiervan al gebruik gemaakt.

Bij 50Plus is Leonie Sazias terug na een ziekteperiode. Ook zij is namens haar partij lid van de Vaste Kamercommissie VWS, waar thema’s rondom de gezondheidszorg worden besproken. De partij had eerder laten weten contact met de NVLF op prijs te stellen, maar voor een kennismaking te willen wachten op terugkeer van mevrouw Sazias. Bekeken wordt wanneer een en ander nu kan plaatsvinden.