Log in
eHerkenning is een veilige manier waarmee ondernemers kunnen (en binnenkort móeten) inloggen bij organisaties (vergelijkbaar met DigiD waarmee je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst inlogt). Omdat logopediepraktijken in sommige opzichten worden gezien als ondernemers, is het belangrijk je hierin te verdiepen. Hieronder tekst en uitleg over het hoe en wat.
Redactie

Voor het verkrijgen van vergunningen, subsidies of verzekeringen of contacten met bijvoorbeeld het UWV is het gewenst – en binnenkort verplicht – gebruik te maken van eHerkenning om op websites in te loggen. Deze ‘toegangscode’ is ontwikkeld om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. Dit voorkomt dat anderen uit jouw naam contact met die instanties opnemen. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als er meerdere personen binnen een organisatie willen inloggen met eHerkenning, moet iedere persoon een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.

Anders dan bij DigiD krijg je een eHerkenning niet van de overheid, maar moet je die aanschaffen bij commerciële bedrijven. Bovendien zijn er verschillende varianten. Des te belangrijker is het om te weten wanneer je welke vorm nodig hebt.

Op dit moment is eHerkenning nog niet verplicht. Dat gaat echter veranderen. Vanaf 1 november 2019 hebben werkgevers een eHerkenning nodig bij contacten met het UWV zoals:

  • het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven