Lees verder
eHerkenning is een veilige manier waarmee ondernemers kunnen (en binnenkort móeten) inloggen bij organisaties (vergelijkbaar met DigiD waarmee je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst inlogt). Omdat logopediepraktijken in sommige opzichten worden gezien als ondernemers, is het belangrijk je hierin te verdiepen. Hieronder tekst en uitleg over het hoe en wat.
Redactie

Voor het verkrijgen van vergunningen, subsidies of verzekeringen of contacten met bijvoorbeeld het UWV is het gewenst – en binnenkort verplicht – gebruik te maken van eHerkenning om op websites in te loggen. Deze ‘toegangscode’ is ontwikkeld om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. Dit voorkomt dat anderen uit jouw naam contact met die instanties opnemen. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als er meerdere personen binnen een organisatie willen inloggen met eHerkenning, moet iedere persoon een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.

Anders dan bij DigiD krijg je een eHerkenning niet van de overheid, maar moet je die aanschaffen bij commerciële bedrijven. Bovendien zijn er verschillende varianten. Des te belangrijker is het om te weten wanneer je welke vorm nodig hebt.

Op dit moment is eHerkenning nog niet verplicht. Dat gaat echter veranderen. Vanaf 1 november 2019 hebben werkgevers een eHerkenning nodig bij contacten met het UWV zoals:

  • het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
  • het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
  • het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
  • het stellen van vragen aan UWV;
  • het indienen van ontslagaanvragen;
  • het uploaden van re-integratieverslagen.

In de toekomst gaan meer organisaties gebruik maken van eHerkenning, zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Wanneer is nog niet precies bekend.
eHerkenning kan ook gebruikt worden voor het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag. Met één eHerkenning kun je overal veilig inloggen. Nu al zijn er vele instanties waar je met eHerkenning kunt inloggen. Een overzicht vind je hier.

Verschillende niveaus
eHerkenning is er in vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over de online identiteit van de aanvrager.

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft een logopediepraktijk nodig? Dat hangt af van de praktijk en is bijvoorbeeld afhankelijk of er medewerkers in dienst zijn en hoeveel personen moeten kunnen inloggen. De NVLF schat in dat voor een solo-praktijk betrouwbaarheidsniveau EH1 voldoende is. Voor een praktijk met medewerkers is EH3 noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het doorgeven van mutaties bij het UWV, zoals het melden van een zwangerschap.

Bij EH3 is het noodzakelijk om een kopie legitimatiebewijs bij te voegen van de bevoegde vertegenwoordigers. Bij niveau 3 vindt zelfs een fysiek onderzoek plaats. Er komt iemand langs om de vertegenwoordigingsbevoegde te identificeren.

Welke leverancier?
Er zijn zes leveranciers die een eHerkenning mogen leveren. Er zijn verschillen in typen eHerkenning en bijbehorende prijzen. Belangrijk is om te bepalen tot welke diensten je toegang wilt hebben en hoeveel machtigingen je wenst. De kosten bedragen ongeveer € 45 per jaar of € 150 voor vijf jaar. Let op: aan extra machtigingen en wijzigingen zijn vaak kosten verbonden.

Klik hier voor een overzicht van leveranciers.

Ketenmachtiging
Alle leveranciers behalve Digidentity bieden ketenmachtiging. Met ketenmachtiging kun je een andere organisatie machtigen om namens jouw bedrijf zaken te regelen met eHerkenning, bijvoorbeeld zaken binnen het werkgeversportaal van UWV of de accountant voor aangiften loonbelasting. De gemachtigde dient ook een eHerkenningsmiddel aan te vragen bij een leverancier die ketenmachtiging aanbiedt.

Er is een algemene website van de overheid met alle informatie.

Tot slot vragen de leden aan ons: draagt eHerkenning bij aan vermindering van de administratieve lasten of is het juist weer een verzwaring? Het aanvragen kost tijd en geld, maar in beperkte mate. Het is of wordt echter een wettelijke verplichting, waarbij de NVLF geen rol speelt. Daarnaast gaat het om veiliger internetverkeer, dat in ieders belang is. De eHerkenning laat het contact met instanties als UWV, KvK en Belastingdienst soepeler verlopen.