Log in
De NVLF heeft vernomen dat bij zorgverzekeraar VGZ de tarieven in 2020 voor fysiotherapie met gemiddeld 5 procent omhoog gaan, tegen gemiddeld 3 procent bij andere paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedie. 5 versus 3 procent: dat is alle reden om kritisch navraag te doen bij VGZ. Vanwaar de verschillen? Worden logopedisten achtergesteld? Onderzoek leert het volgende.
Redactie

VGZ wil de tarieven harmoniseren en heeft geconstateerd dat tarieven fysiotherapie achterbleven bij overig paramedische beroepsgroepen. Bij de fysiotherapie gaat het vooral om de tarieven in de pluscontracten. Hierdoor wordt de verhoging iets meer, maar de huidige tarieven bij fysiotherapie zijn nog altijd bijna 8 procent lager. Het gemiddelde tarief voor fysiotherapie bedraagt 29,50 euro; logopedisten ontvangen van VGZ gemiddeld 31,90 euro (31,10 voor de standaardovereenkomst en 32,70 voor de overeenkomst met de kwaliteitstoets).

De NVLF wijst erop dat het om gemiddelden gaat. Zoals bekend mag en kan de NVLF geen partij zijn bij onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Wel blijft de NVLF benadrukken dat het tarief ondanks de verhoging nog altijd ver ligt onder het bedrag dat de NZa jaren geleden als reële vergoeding voor de inspanningen heeft gedefinieerd.