Lees verder
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veelgestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: De NVLF adviseert bij functiewaarderingstrajecten in de intramurale zorg. Met regelmaat zien we voorbeelden waarbij instellingen de functie van de logopedist en die van andere paramedici samenvoegen tot de functie paramedisch behandelaar of tot een beschrijving met een vergelijkbare benaming.

Met de invoering van het functiewaarderingssysteem FWG in de intramurale gezondheidszorg hebben de cao-partijen kwaliteitseisen afgesproken waaraan de functiebeschrijving moet voldoen. Deze afspraken zijn nog steeds van toepassing. Een van deze eisen is de herkenbaarheid van de functie. Als er voor alle paramedici één beschrijving wordt gemaakt wordt er al niet meer voldaan aan de eis van herkenbaarheid van de functie. De tekst is vaak zo breed opgesteld dat er geen onderscheid meer te vinden is tussen de inzet en de deskundigheid van bijvoorbeeld de logopedist, de fysiotherapeut en de diëtist. Op het moment dat een dergelijke functiebeschrijving wordt opgesteld wordt er gehandeld in strijd met de afspraken die in de cao zijn vastgelegd.

Wat raden we aan als je hiermee te maken hebt?

  • Verwijs de werkgever (medewerker van de afdeling P&O) naar de brochure waarin de kwaliteitseisen van de functiebeschrijving beschreven staan en laat weten dat op basis van informatie van de eigen beroepsvereniging en de vakbond FBZ in strijd met de cao wordt gehandeld. Voor de kwaliteitseisen zie vanaf pagina 23 van de brochure.
  • Als de werkgever toch doorgaat met het zogenaamd generiek beschrijven van de functie, neem dan contact op met het bureau van de NVLF. Via de NVLF kan een van de onderhandelaars van FBZ contact met de instelling opnemen om de afspraken van cao-partijen en het niet naleven van de cao te bespreken.
  • Raad jouw collega-paramedici aan om ook zo te handelen en contact met de eigen beroepsvereniging op te nemen.