Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veelgestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: De NVLF adviseert bij functiewaarderingstrajecten in de intramurale zorg. Met regelmaat zien we voorbeelden waarbij instellingen de functie van de logopedist en die van andere paramedici samenvoegen tot de functie paramedisch behandelaar of tot een beschrijving met een vergelijkbare benaming.

Met de invoering van het functiewaarderingssysteem FWG in de intramurale gezondheidszorg hebben de cao-partijen kwaliteitseisen afgesproken waaraan de functiebeschrijving moet voldoen. Deze afspraken zijn nog steeds van toepassing. Een van deze eisen is de herkenbaarheid van de functie. Als er voor alle paramedici één beschrijving wordt gemaakt wordt er al niet meer voldaan aan de eis van herkenbaarheid van de functie. De tekst is vaak zo breed opgesteld dat er geen onderscheid meer te vinden is tussen de inzet en de deskundigheid van bijvoorbeeld de logopedist, de fysiotherapeut en de diëtist. Op het moment dat een dergelijke functiebeschrijving wordt opgesteld wordt er gehandeld in strijd met de afspraken die in de