Log in

Er is een nieuwe versie van het format groepsbehandeling beschikbaar.

Begin 2021 vroegen we jullie middels een poll of er behoefte was aan een herziening van het format geroepsbehandeling. Op basis van de reacties op die poll is het format doorlopen en zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Het format groepsbehandeling bestond uit
    a). het format met onderwerpen en vragen en vervolgens
    b). het format met voorbeelden om leden te inspireren.
    Beide documenten zijn samengevoegd in 1 document, waarmee we streven de leesbaarheid van het document te verbeteren.
  • In de inleidende tekst wordt uitgelegd waarom de NVLF zelf geen protocollen voor groepsbehandeling ontwikkelt (was wens van verschillende respondenten bij pollvraag).
  • De literatuurlijst evidentie groepsbehandeling is geactualiseerd.
  • Daarnaast zijn verschillende kleine taalkundige wijzigingen aangebracht om de leesbaarheid te vergroten.