Log in
Twee keer per jaar zit de NVLF om de tafel met softwarepartners Incura, Intramed en James Software. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 21 november schoven ook leden van de nieuwe focusgroep EPD-software aan. Onderwerp van gesprek waren: de nieuwe richtlijn dossiervorming, administratieve lastenverlichting en de rol van de focusgroep. Lees hier het verslag.
Redactie

Richtlijn dossiervorming

De herziene richtlijn dossiervorming is op 1 juli 2019 gepubliceerd. De herziening stond in het teken van administratieve lastenverlichting: minder registreren, minder verplichte velden.
Tijdens het overleg bleek dat er nog onduidelijkheden zijn over de herziene richtlijn, waardoor deze nog niet in alle EPD’s volledig is ingebouwd. De laatste onduidelijkheden worden nu weggewerkt. De verwachting is dat medio december de richtlijn dossiervorming in alle EPD’s beschikbaar is.

Administratieve lastenverlichting

Incura, Intramed, James Software en de NVLF zijn het erover eens dat er nog meer winst gehaald kan worden uit het EPD. We zullen kritisch kijken of het EPD efficiënter kan worden ingericht, maar ook hoe de logopedist het EPD zo efficiënt mogelijk kan gebruiken. De focusgroep krijgt hierin een belangrijke rol.

Rol van de focusgroep

De focusgroep EPD-software bestaat uit gebruikers van