Log in

Afgelopen tijd heeft de NVLF op verschillende manieren bericht gekregen dat er onder onze leden veel initiatieven of ideeën zijn rondom preventieve logopedie in samenwerking met ouders, jeugdgezondheidszorg, gemeente of VVE.

Tegelijkertijd ontvangen we ook veel vragen of dit projecten zijn die bij de gemeente horen of juist bij de zorgverzekeraars. Preventie is geen taak van de zorgverzekeraars, maar van de gemeente. Dit soort initiatieven kunnen er aan bijdragen dat er bij jonge ouders meer kennis komt om taalproblemen te herkennen en aan te pakken.

Bij risicogezinnen kan het leiden tot een vroegtijdige aanpak van het taalprobleem, waardoor de gang naar de logopedist niet noodzakelijk is, of dat het onderdeel kan zijn van een voortraject (waardoor bijvoorbeeld wachtlijsten weer korter worden).

De NVLF organiseert