Log in
Om de onbekende aspecten en de veelzijdigheid van de logopedie duidelijk over het voetlicht te brengen, heeft de NVLF een anderhalve minuut durende animatie laten ontwikkelen. Logopediste Fleur neemt daarin een centrale plaats in.

In contacten met stakeholders, bijvoorbeeld in de politiek en de media, is ons gebleken dat de breedte van het vakgebied bij veel mensen onbekend is. Dat wil zeggen: logopedie wordt vaak gezien als hulp aan kinderen die slissen of stotteren. Vele andere dimensies van het vak zijn alleen bekend bij mensen die er zelf direct of indirect mee te maken hebben gekregen.

Ook vanuit de beroepsgroep is bij de NVLF aangedrongen op het vergroten van de bekendheid bij een groter publiek. Het is een van de speerpunten van het communicatiebeleid. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld samengewerkt met gedrukte publieksmedia.

Na intensief overleg met specialisten is dit keer gekozen voor een korte promotiefilm in de vorm van een animatie. Andere sectoren en organisaties hebben hier goede ervaringen mee opgedaan (zoals de bibliotheken die vandaag de dag veel meer zijn dan louter een organisatie die boeken uitleent aan leden).

Een animatie kan zowel worden gebruikt op websites, als korte introductie bij lezingen en –