Log in

Binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de eerstelijns zorgverlening draait komende jaren alles om samenwerking. Het is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk en mede daarom ook verankerd in de tweede ambitie van de NVLF.

Het is belangrijk dat logopedie binnen deze (regionale) samenwerking de plek krijgt die het verdient. Dat vraagt om inzet, betrokkenheid én ondersteuning, vindt de NVLF. En mede daarom wil de NVLF samenwerking tussen logopedisten onderling en met andere paramedische zorgverleners financieel ondersteunen. Vanaf maandag 11 september 2023 kunnen leden daarom een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden.

Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
o Er wordt één vergoeding per regio verstrekt door middel van één aanvraag;
o De maximale vergoeding is 2.000 euro per aanvraag;
o De toegewezen vergoeding betreft uitsluitend kosten die door externe