Log in
In december 2017 is op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) gestart met de ontwikkeling van de richtlijn ziekte van Parkinson. Ook de NVLF is hierbij betrokken. Inmiddels is de multidisciplinaire conceptrichtlijn gereed voor commentaar en leggen we hem graag ter becommentariëring voor aan onze leden.
Redactie

Werk je veel met Parkinsonpatiënten, dan nodigen wij je uit om het document kritisch te lezen en van commentaar te voorzien. De multidisciplinaire conceptrichtlijn is op te vragen door een mailtje te sturen naar logopedie@nvlf.nl. Het commentaarformulier geeft een indruk van de inhoud.

De feedback dient uiterlijk 14 november 2019 bij de NVLF binnen te zijn.

Commentaarformulier richtlijn ziekte van Parkinson