Log in

Mede namens de NVLF is FBZ betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao’s in de zorg. Zij plaatsten onderstaand bericht over de personeelstekorten in de zorg.

Begin december is de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ gestart, die zich in opdracht van minister Van Ark gaat buigen over het arbeidsmarkttekort in de zorg. FBZ vindt het van groot