Log in
De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC. Conclusie: de meerderheid van de leden stemt tegen het eindbod.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het oplossen van knelpunten in salaris en/of arbeidsmarkt bij een specifieke groep zorgprofessionals niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals die onder andere namens de NVLF onderhandelt over de nieuwe Cao UMC, heeft nu een nieuw ultimatum gesteld: als de NFU vóór 28 september niet met een beter voorstel komt, volgen acties in de vorm van een of meer zondagsdiensten.
 
Het is voor FBZ niet mogelijk om nog deel te nemen aan de zondagsdienst die FNV en CNV organiseren op dinsdag 28 september 2021. FBZ kan voor de 28ste namelijk niet de juridisch vereiste aanzeggingen doen en veiligheidsoverleggen voeren. FBZ roept leden van aangesloten beroepsverenigingen wel op om zich dinsdag 28 september solidair op te stellen naar collega’s die wèl actievoeren. Aan acties die na 28 september worden georganiseerd neemt FBZ wel deel.