Log in
FBZ, de vakbond die namens verschillende (beroeps)verenigingen, waaronder ook de NVLF, aan grote cao-tafels onderhandelt over arbeidsvoorwaarden voor onder andere de logopedisten werkzaam in loondienst bij de zorginstellingen, heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd.

In het jaarverslag lees je over de activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Door de uitzonderlijke omstandigheden stonden ook arbeidstijden, werkdruk en het kunnen opnemen van verlof flink onder druk, waar cao-partijen afspraken over hebben gemaakt. Ook kwamen in coronatijd een paar nieuwe cao’s tot stand.

Verder zoomt het jaarverslag in op de collectieve belangenbehartiging door FBZ op het gebied van de arbeidsmarkt of het pensioen, waar grote veranderingen op stapel staan. Als groeiende zorgvakbond oefent FBZ collectief steeds meer invloed uit op het gebied van de arbeidsmarkt of de toekomst van de zorg.

Lees het jaarverslag