Log in

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze week de bonden uitgenodigd voor een eerste overleg over de cao op vrijdag 2 juli a.s. Al enige tijd drongen werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 aan op het opstarten van het overleg omdat de huidige cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers per 1 juli afloopt.

Bij het eerste overleg maken de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kennis met elkaar. Vervolgens worden de inzetten uitgewisseld. De werknemersorganisaties hebben een eigen inzet.

Perspectief
FBZ ziet uit naar constructief overleg, omdat kwalitatief goede zorg kan alleen worden geleverd als medewerkers in de zorg goed worden betaald, beschermd worden tegen een (te) hoge werkdruk, hun werk onder goede arbeidsomstandigheden kunnen doen, goed worden opgeleid en hun bekwaamheid wordt erkend. Aan goede zorg hangt dus een prijskaartje.