Log in

In de poll van 16 februari vroegen we jullie om jullie ervaringen met factureren aan derden (niet zijnde een verwijzer of andere zorgverlener) met ons te delen. Hieronder delen we de resultaten.

In totaal reageerden 120 leden op deze poll. Gestart wordt met het delen van de positiever ervaringen. Daarna volgen de reacties van de logopedisten die niet factureren en aangeven dit eigenlijk wel te moeten doen en tot slot wordt een overzicht gegeven van de reacties leden met negatieve ervaringen.

Positieve ervaringen

15% van de leden die op de poll reageerden geeft aan positieve ervaringen te hebben met facturatie aan derden. Algemene reacties zijn:

  • Gewoon doen. Neem jezelf serieus, dan doen anderen dat ook
  • Ik krijg 9 van de 10 facturen wel betaald.
  • Steeds meer bedrijven raken eraan gewend dat er kosten verbonden zijn aan onze activiteiten. Helaas gebeurt het ook nog vaak dat we niet gevraagd worden om deel te nemen aan overleg,