Lees verder

In de poll van 16 februari vroegen we jullie om jullie ervaringen met factureren aan derden (niet zijnde een verwijzer of andere zorgverlener) met ons te delen. Hieronder delen we de resultaten.

In totaal reageerden 120 leden op deze poll. Gestart wordt met het delen van de positiever ervaringen. Daarna volgen de reacties van de logopedisten die niet factureren en aangeven dit eigenlijk wel te moeten doen en tot slot wordt een overzicht gegeven van de reacties leden met negatieve ervaringen.

Positieve ervaringen

15% van de leden die op de poll reageerden geeft aan positieve ervaringen te hebben met facturatie aan derden. Algemene reacties zijn:

 • Gewoon doen. Neem jezelf serieus, dan doen anderen dat ook
 • Ik krijg 9 van de 10 facturen wel betaald.
 • Steeds meer bedrijven raken eraan gewend dat er kosten verbonden zijn aan onze activiteiten. Helaas gebeurt het ook nog vaak dat we niet gevraagd worden om deel te nemen aan overleg, omdat we hiervoor kosten berekenen.
 • Overleg op locatie wordt vergoed, anders voeren wij geen overleg.
 • Verslaglegging aan derden factureren we al enige tijd. Nu is men daaraan gewend en gaat dat zonder problemen.
 • Bij externe partijen die gericht zorg inkopen als een consultatie is de factureringservaring positief.

De logopedisten met positieve ervaringen willen anderen graag het volgende meegegeven om facturatie aan derden in de logopediepraktijk te realiseren:

 • Wij hebben alle regels heel duidelijk in onze behandelovereenkomst en/of op de website staan en bij vragen verwijzen we daarnaartoe. Wij hebben hier zeer regelmatig mee te maken. We merkten dat vooraf communiceren veel verduidelijking geeft. (3x)
 • Als we niet betaald worden, komen we niet en gaan ook geen ellenlange telefoongesprekken aan. We leggen nogmaals uit waarom en zo langzamerhand weet men dit van onze praktijk. Al onze facturen worden ook zeker betaald. Soms moeten we er wel eens achteraan, maar vaak gaat dat goed.
 • Wanneer een instantie ons telefonisch vraagt om info, dan meld ik dat de eerste 5 minuten gratis zijn en daarna het telefonisch tarief ingaat. Verder verwijs ik naar de website voor de tarieven.
 • Van tevoren stuur ik een offerte en wil ik per mail bevestigd zien dat school of ouders het bekostigen.
 • We sturen aanvragers allereerst de brief van de NVLF met ons tarief en een tijdsindicatie zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
 • Afgesproken met logopedisten in de regio dat we dit soort dingen niet onbetaald doen om elkaar te beconcurreren. Daarna geen gedonder meer gehad met scholen die zeggen: de buurlogopedist doet het gratis!

Niet factureren
15,8% van de logopedisten die op de poll reageerden laat weten niet te factureren, maar dit eigenlijk wel te moeten doen. Waarom deze tegenstrijdigheid? Onderstaand de reacties verzameld via de poll.

 • We zeggen nog te makkelijk dat we wel bij een overleg kunnen zijn of een verslag kunnen schrijven in onze eigen tijd.
 • Mijns inziens is goede multidisciplinair uitwisseling onderdeel van goede zorgverlening en hoort de vergoeding hiervan thuis bij de zorgverzekeraar. Het huidige tarief dekt dit niet.
 • Zelf facturen sturen kost mij veel extra tijd; facturen maken, betaling controleren, uitleg geven. (3x)
 • De scholen vinden dat deze gesprekken en verslaggevingen bij logopedie werkzaamheden horen. Daar is dan geen budget voor, annuleren ze overleggen met mij en dan bellen ze om de 4 weken voor een (korte )update.(8x)
 • Overleg met derden doe ik, omdat ik dit in het belang van de cliënt belangrijk vind. Ik declareer deze tijd nu niet omdat ik dat naast alle andere werkzaamheden (2x) weer extra vind.
 • Ik stem toe voor ik had bedacht dat ik een vergoeding kan vragen en die het dan achteraf niet te vragen
 • Wij doen het niet, maar zouden eigenlijk beter voor ons en de beroepsgroep op moeten komen.
 • Ik vind het moeilijk om een bedrag te bepalen voor de dienst die ik lever (2x)

Negatieve ervaringen

Een ruime meerderheid, namelijk 67,5% van de respondenten, geeft aan negatieve ervaringen te hebben met het factureren aan derden. Hierbij is veel toelichting gegeven. Gezien de vele reacties, die overlap vertoonde geven we  hieronder een samenvatting weer van de reacties.

Algemeen

 • Ik ben het niet gewend om dit in rekening te brengen, waardoor ik het ook lastig vindt om een bedrag te vragen van derden hiervoor
 • Vaak willen derden niet betalen voor extra handelingen. Ze proberen het daarom via de mail of bellen voorafgaand aan het overleg. Het vraagt voortdurend dat we als praktijk hierop alert blijven (58x).
 • “Derden verwachten vaak dat wij dingen gratis doen (denk met name uit onwetendheid of dat ze denken dat we het gewoon bij de zorgverzekeraar kunnen declareren). Zodra ik aangeef dat er een factuur komt voor mijn aanwezigheid bij een overleg, hoeft het vaak niet meer. Ook kreeg ik ooit een boze IB-er aan de lijn die het heel vreemd vond dat ik geld vroeg voor een verslag dat zij graag wilde hebben. “Andere logopedisten doen dat ook niet”” kreeg ik te horen. Daar voelde ik me erg rot over en heb toen uiteraard geen factuur meer durven sturen”.
 •  “Veel derden haken af na mijn verzoek dat de rekening van mijn aanwezigheid voldaan dient te worden. Ze geven dan vaak als argument dat andere praktijken dit wel doen, of dat ze alles willen doen voor het welzijn van het kind. Zo zijn wij er vaak niet bij terwijl er dan nog wel om een nieuw extra verslag of iets wordt gevraagd. Als we dit niet leveren worden we ten onrechte als onbeschoft gezien”.
 •  “Veelal krijg ik de opmerking dat andere logopedisten dit niet sturen, waarom ik er niet gewoon bij kan zitten en dat er geen geld voor is”.
 •  “Er wordt vaak aangegeven dat er geen budget voor is en dat ouders dan voor de kosten moeten opdraaien. Ik voel mij daar niet prettig bij en factureer dan vaak niet’.
 •  “Mijn werk lijdt eronder als ik besluit geen besprekingen bij te wonen of geen grote verslagen te maken voor een cluster 2 aanmelding als het niet betaald wordt. En mijn klantentevredenheid kan eronder lijden, wat ook weer gevolgen heeft voor de acties van de zorgverzekeraars. Ik doe het gewoon en eerlijk gezegd reken ik er naar de zorgverzekeraar toe weleens een behandeling extra voor. Ik weet niet hoeveel collega’s dit eerlijk melden maar ik hoor niet anders om me heen van andere praktijken dat ze dit ook zo doen. Het gaat om een betaling van een klein deel van de werkelijk geïnvesteerde tijd en ik vind dit redelijk” 

 Facturatie

 • Facturen worden zelden betaald (5x)
 • Derden vinden tarief te hoog (90 euro per uur) (3x)
 • Tijd voor discussie over de factuur krijg ik niet betaald (7x)
 • Offertes en facturen maken kost ook tijd
 • “Het is te veel rompslomp. Als we aansluiten bij een overleg, dan moet daar eerst een offerte voor de deur uit. Het duurt vervolgens lang voor er een reactie is. De uitbetaling ervan duurt ook te lang. Beter zou het zijn als een derde partij werkt met uurtje factuurtje”.
 • “Uiteindelijk is het een tijdrovend verhaal met verliezers aan alle kanten: de cliënt wordt er niet beter van, wij hebben er veel werk van en krijgen onbegrip uit het werkveld. Dit geldt voor zowel scholen die info opvragen als grote organisaties als Kentalis. Vervelend genoeg krijgen wij daar in de eerstelijn meestal de schuld van. We zouden te weinig het belang van de cliënt in beeld hebben door geld te vragen voor onze werkzaamheden. Ik trek me daar weinig van aan, want weet beter, maar sommige collega’s zijn gevoelig voor dit soort uitspraken. “

Facturatie versus relatiebeheer

 • “Voor scholen is het geven en nemen. Ik kan met goede voorwaarden voor niet al te veel huur in de scholen terecht. Daar tegenover doen wij niet moeilijk over het bijwonen van een overleg of een verslag, nodig voor het dossier. Omdat dit zo prima gaat, houden we het graag zo! Goede relaties is erg belangrijk!”
 •  ‘Toen de code voor derden er net was, heb ik korte tijd wel rekeningen gestuurd naar de scholen. Ik merkte dat het gevolg was dat we buiten de overleggen werden gehouden omdat het anders te duur werd. Dat is het omgekeerde effect van wat je wilt bereken, dus daar ben ik weer vanaf gestapt. Ondertussen zitten wij op diverse scholen en zorgen dat de relaties daar erg goed blijven. Dan weten ze je ook goed te vinden en blijven de verhoudingen goed. Dat is mij heel wat waard. Nou moet ik toevoegen dat het bij ons heel overzichtelijk en duidelijk is. In de grote stad zal dit veel lastiger zijn!”

Reactie NVLF

De NVLF vindt dat als een ‘derde‘ partij (niet zijnde verwijzer of andere zorgverlener) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, dat de logopedist voor deze werkzaamheden kosten in rekening kan brengen. Denk hierbij aan het bijwonen van een overleg, het uitvoeren van extra onderzoek en het maken van een uitgebreid verslag met patiëntengegevens die niet standaard uit het patiëntendossier te halen zijn. Zie ook de notitie ‘Overleg met en verslaglegging aan derden’.

Van belang is dat de gehele beroepsgroep dit standpunt volgt, anders kunnen logopedisten in de praktijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Derden zijn de afgelopen jaren zo gewend dat er geen facturen worden verstuurd, dat ze het normaal zijn gaan vinden. In de reacties lezen we terug dat derden vaak op het gevoel van de logopedist inspelen. Als we deze derden zouden vragen om zelf, zonder salaris, extra uren te maken is in het belang van de leerling/client, zouden ze dit dan doen? Zo ja, zouden ze dit ook nog doen als de vraag jaar in jaar uit wekelijks wordt gesteld?

Uit de reacties blijkt ook dat veel logopedisten nu niet meer worden uitgenodigd voor overleggen, maar voorafgaand wel gemaild of gebeld worden. Ook hier geldt ‘tijd is geld’. De NVLF ziet echter ook dat bij de positieve ervaringen meerdere keren wordt genoemd dat men deze tijd ook in rekening brengt. De NVLF adviseert om te kijken naar de positieve ervaringen en de praktische tips die deze collega’s meegeven. We realiseren ons dat facturatie aan derden voor veel praktijken nog vraagt om een verandering in werkwijze. Dit vraagt om een investering van tijd en energie. Uit de positieve ervaringen zien we echter dat deze investering zich uiteindelijk terug kan verdienen.

 

Tot slot een ervaring uit het buitenland

“Ik heb een praktijk in het buitenland en logopedie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar (uitgezonderd deelvergoeding voor ambtenaren). Dus vrijwel iedereen betaalt de logopedie zelf en dus alle bijkomende zaken ook. Overleg op school, een verslag, een gesprek in multidisciplinair team. Geen discussie. Zorg is niet gratis!”