Lees verder

Kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden de laatste jaren beter gesignaleerd. Zo kunnen ze sneller zorg ontvangen op de voor hen best passende plek. Maar over hoeveel kinderen in zorg gaat het nu eigenlijk?

In een factsheet maken NVLF, FENAC en SIAC  inzichtelijk hoeveel kinderen  zorg ontvangen binnen eerstelijns logopedie, audiologische centra en ZG-behandeling. De factsheet is onlangs weer geüpdatet met de cijfers tot en met 2019.

Bekijk hier de factsheet

De cijfers in de factsheet laten een stabilisatie bij AC’s zien. Zowel bij de ZG-zorg als in de eerste lijn is een groei te zien. Deze stijging is te verklaren door de uitrol die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden van invoering van de handreiking bij consultatiebureaus. Het grootste deel van de kinderen met een (vermoeden van) TOS ontvangt behandeling binnen de eerstelijns logopedie. Van de kinderen die worden verwezen naar een AC voor spraaktaalonderzoek, komt een (zeer) klein deel terecht bij ZG-behandeling. Ondanks de verwachte groei van aantallen blijven de verhoudingen tussen de onderdelen in de keten nagenoeg gelijk. Dit is het beeld dat we willen zien: kinderen met een (vermoeden van) TOS beter en sneller opsporen!