Log in

Zoals jullie wellicht weten heeft het Nivel, in opdracht van de NVLF en het LOOL, recent een onderzoek uitgevoerd dat belangrijke inzichten biedt in de toekomstige capaciteit van logopedisten in Nederland. De bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek hebben we al eerder met jullie gedeeld.

Naar aanleiding van deze resultaten heeft het bureau van de NVLF een factsheet ontwikkeld. Dit instrument is gericht op het helder en overzichtelijk presenteren van de kernpunten en voorgestelde oplossingen. Het is ontworpen om gesprekken met belangrijke stakeholders, zoals ministeries en zorgverzekeraars, te faciliteren en te versterken.

Jullie kunnen deze factsheet ook gebruiken als een communicatie-instrument in jullie eigen netwerken en tijdens gesprekken met beleidsmakers. Zo kunnen we gezamenlijk de boodschap overbrengen over de noodzaak van deze aanbevolen maatregelen voor de toekomst van onze beroepsgroep.