Log in
Wat is het daadwerkelijke effect dat corona en de daarbij horende maatregelen hebben gehad op de zorg in 2020?

In deze factsheet bekijkt Vektis dat voor twee zorgsoorten waarvan mensen die in de risicogroepen voor corona vallen veel gebruik maken: wijkverpleging en paramedische zorg.

In de factsheet is te zien dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende paramedische beroepsgroepen. Binnen de eerstelijns paramedie lag de daling over de disciplines heen op gemiddeld 30% binnen de basisverzekering. In juli komt het gemiddeld aantal patiënten dat zorg ontvangen heeft weer rond het niveau van 2019: een daling van 6% voor de basisverzekering.  De daling van logopedie ligt in zowel april 2020 als juli 2020 onder het gemiddelde: 27% in april en 5% in juli.