Log in

ZonMW heeft een aanbevelingsfactsheet uitgebracht voor zorgverleners in de kortdurende herstelgerichte zorg. Dit factsheet bevat 7 aanbevelingen van clienten voor zorgverleners die werkzaam zijn in dit veld.

De aanbevelingen zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Amsterdam UMC en Studio GRZ en AMC in opdracht van Beter Thuis. In dit onderzoek werden clientreizen gebruikt om de situatie goed in beeld te brengen.

Download het factsheet hier.